JR九州は2022年1月14日、車内における飲料自動販売機サービスを2022年3月末に終了すると発表...