TEAM123456789計慶 大0003102028東 大0000300003昨日の開幕戦で勝利を...