Yoshifumi Takemoto [東京 19日 ロイター] - 内閣府は19日、2023年4─...